Vážení příznivci animovaného filmu,
dovolujeme si vám oznámit,
že Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm Třeboň
převzal ativity festivalu Anifest týkající se soutěžních sekcí festivalu.
Více o mezinárodních soutěžích Anifilmu
a dalším filmovém i doprovodném programu festivalu
se dozvíte na: www.anifilm.cz

Dear fans of animated film,
we are pleased to announce that
the International Animated Film Festival Anifilm Trebon
takes over the activities of Anifest concerning the festival competitions.
More about international competitions of Anifilm and other film
and accompanying festival program
can be found at: www.anifilm.cz